Graugans (Anser anser) / Greylag Goose

Junge Graugans (Anser anser)
Junge Graugans (Anser anser)