Nilgans (Alopochen aegyptiacus) / Egyptian Goose

Portrait Nilgans (Alopochen aegyptiacus) / Egyptian Goose
Portrait Nilgans (Alopochen aegyptiacus) / Egyptian Goose